Yayınlanma Tarihi / by admin / in YTK

YTK – Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik

Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi, çalıştıracakları elemanların nitelikleri ile ilgili hususları kapsar.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri

 • Maden Ruhsat Müracaatları ve Ruhsat Alımları
 • Maden Arama Projeleri
 • Arama Faaliyet Raporları
 • İşletme Faaliyet Raporları
 • İşletme Projeleri
 • İşletme İzinleri
 • 5. Grup Madenler için İşletme Sertifikası
 • Ruhsat / Sertifika Devri İşlemleri
 • Hammadde Üretim İzin Belgeleri
 • İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması Ve Kullanım
 • İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Alınması
 • Bilgi Dökümü Alım Ve Sunum Raporu Hazırlanması
 • Üretim Danışmanlığı
 • Jeolojik ve Topografik Haritaların Hazırlanması
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Daimi Nezaretçi ve Eleman Atama ve İstifa İşlemlerinin Yapılması
 • Rödovans Sözleşmelerin
Etiketler:

Bir cevap yazın