Tüm Hizmetler

 1. YTK Hizmetleri
 2. Alan sorgulama, İlk müracaat işlemleri
 3. Bilgi Dökümlerinin Alınması ve Haritalandırılması
 4. Arazi Etütleri
 5. Ruhsat Müracaatlarının Yapılması
 6. Maden Mühendisliği kapsamında etüt, araştırma-geliştirme, değerlendirme hizmetleri,
 7. Ön İnceleme Raporlarının Hazırlanması
 8. Maden Arama Projelerinin Hazırlanması
 9. Ön Arama – Genel Arama – Detay Arama Faaliyet Raporlarının hazırlanması
 10. Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 11. Hammadde Üretim İzin Belgesi Ve Projesinin Hazırlanması Hizmetleri
 12. İşletme Projelerinin Hazırlanması
 13. Temdit Projelerinin Hazırlanması
 14. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı danışmanlık hizmetleri
 15. Pasa Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
 16. Mera Vasıf Değişikliği Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
 17. İhalelik Sahaların Takibi ve Değerlendirilmesi
 18. İhale Müracaat Dosyaları Hazırlanması
 19. Ruhsat Devir, terk İşlemleri
 20. Ruhsat Küçültme ve Ruhsat Birleştirme İşlemleri
 21. İşletme Faaliyet Bilgi Formalarının Hazırlanması
 22. Satış Bilgi Formlarının Hazırlanması
 23. Daimi nezaretçilik hizmetleri
 24. Sevk fişi talep müracaatları, sevk fişi alınması
 25. İşletme İzinleri
 26. Maden Ocakları Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
 27. Halihazır Topoğrafik Haritaların Hazırlanması
 28. Jeolojik ve Topoğrafik Haritaların Hazırlanması
 29. Son durum, restorasyon, orman izin haritaları
 30. Temin Planı, İmalat Ve Maden Jeolojik Haritalarının Çizimi,
 31. 3 Boyutlu Modelleme ile Maden Rezerv Hesapları
Etiketler: