Etiket: yetkili

Hizmetler

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik

3 Haziran 2016’da yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2017’de uygulanmaya başlanan bu yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir . Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi, çalıştıracakları elemanların nitelikleri ile ilgili hususları kapsar.

YTK HİZMETLERİ : İşletme Ruhsatlı Sahaların (29. Madde Kapsamında)

Faaliyet Raporlarının hazırlanması (Faaliyet Bilgi Formu , Satış Bilgi Formu ve İmalat Haritasının Hazırlanması),
MAPEG’de Ruhsat Sahaları İle İlgili İşlemlerin Takip Edilmesi ve Belirli Periyotlarda Ruhsat Sahibine Bilgi Verilmesi,
Ruhsat Sahibi Adına ; İhalelik Sahaların Takip edilmesi, Bilgi verilmesi ve  Müracaat Evraklarının Hazırlanması
Ruhsat Alan Sorgulaması, Bilgi dökümanlarının alınması, Arama Ruhsat Müracaatlarının Yapılması,
Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman Atama ve İstifa İşlemlerinin Yapılması,
MAPEG’e Verilen Projelerin Takibi, İhtiyaç Halinde Gerekli  Revizyonların Yapılarak Sonuçlandırılması,
Maden Ruhsatlarının Devir İşlemlerinin Takibi,
Rödovans ve Taşeron Sözleşmelerinin Hazırlanması,
Sevk fişi taleplerinin yapılması ve sevk fişlerinin alınması,
İşletme izni alınması ve sürecinin takibi,
Proje takibinin yapılması ve raporlanması,
Heyet Raporları Ve Tutanaklarının Temin Edilerek Ruhsat Sahibine Bilgi Verilmesi,
Madencilik ile ilgili rapor, proje ve her türlü teknik hizmetin verilmesi,
Ruhsat Sahaları İle İlgili Hukuki Problemlerde; Maden Mevzuatı ve Maden Hukuku Konusunda Bilgilendirme Yapılması,
Ruhsatlarla İlgili Olarak; İzinler, Kurum Görüşleri, İl özel İdare, Orman , Çevre İle İlgili İşlemler Hakkında Bilgi vermek ve Yönlendirmek,
Ruhsat Sahalarına Periyodik Kontrollerin Yapılması ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması, Saha Hakkında Tedbir ve Önerilerde Bulunulması,

 

Yayınlayan admin