Etiket: ön arama

Hizmetler

Tüm Hizmetler

YTK Hizmetleri
Alan sorgulama, İlk müracaat işlemleri
Bilgi Dökümlerinin Alınması ve Haritalandırılması
Arazi Etütleri
Ruhsat Müracaatlarının Yapılması
Maden Mühendisliği kapsamında etüt, araştırma-geliştirme, değerlendirme hizmetleri,
Ön İnceleme Raporlarının Hazırlanması
Maden Arama Projelerinin Hazırlanması
Ön Arama – Genel Arama – Detay Arama Faaliyet Raporlarının hazırlanması
Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
Hammadde Üretim İzin Belgesi Ve Projesinin Hazırlanması Hizmetleri
İşletme Projelerinin Hazırlanması
Temdit Projelerinin Hazırlanması
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı danışmanlık hizmetleri
Pasa Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
Mera Vasıf Değişikliği Talep Dosyası Hazırlanması Ve Takip İşleri,
İhalelik Sahaların Takibi ve Değerlendirilmesi
İhale Müracaat Dosyaları Hazırlanması
Ruhsat Devir, terk İşlemleri
Ruhsat Küçültme ve Ruhsat Birleştirme İşlemleri
İşletme Faaliyet Bilgi Formalarının Hazırlanması
Satış Bilgi Formlarının Hazırlanması
Daimi nezaretçilik hizmetleri
Sevk fişi talep müracaatları, sevk fişi alınması
İşletme İzinleri
Maden Ocakları Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
Halihazır Topoğrafik Haritaların Hazırlanması
Jeolojik ve Topoğrafik Haritaların Hazırlanması
Son durum, restorasyon, orman izin haritaları
Temin Planı, İmalat Ve Maden Jeolojik Haritalarının Çizimi,
3 Boyutlu Modelleme ile Maden Rezerv Hesapları

Yayınlayan admin