Suphan Yaşar

Madencilik Mühendislik Müşavirlik

detaylı bilgi için

Hakkımızda


Firma Tarihçesi

Firmamız 1965 yılında Sn. Mehmet Cemil Yasar tarafından Ankara Ulus semtinde boya imalatı ve hammadde temin isi yapmak amacıyla kurulmustur. Bu çalısmalar sonucunda o yıllardan bu günlere kadar çok sayıda degerli maden sahaları ülkemizin madencilik sektörüne kazandırılmıstır. Firmamız halen Madencilik - Müsavirlik - Mühendislik alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara - Kızılcahamam

11461 sayılı Ankara-Kızılcahamam Isıkdag- Pb-Zn- Au- Cu sahası M. Cemil Yasar tarafından cevherin varlıgı tespit edilmis olup 6309 sayılı kanundan intibaklı saha 2008 tarihinde Mediterrenean Mining Group Maden Tas. San ve Tic. Ltd. Şti.‘ne devredilmistir.

Isparta - Sarkikaraagaç

10983 sayılı Isparta - Sarkikaraagaç Barit sahası M. Cemil Yasar tarafından cevherin varlıgı tespit edilmis olup 6309 sayılı kanundan intibaklı saha 2011 yılında sirketimiz tarafından GM Madencilik ve Kimya San. Dıs Tic. Ltd. Sti’ne devredilmistir.

Referanslarımızdan Bazıları

Güncelleniyor
Güncelleniyor
Güncelleniyor
Güncelleniyor

NE YAPIYORUZ


Siz değerli yatırımcılarla madencilik sektöründeki bilgimizi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.


Müşavirlik

Madencilik

Jeoloji

Harita


Faaliyet Alanlarımız

Müşavirlik

Maden Ruhsatlarının Müracaatları ve Ruhsat Alınması

Bilgi Dökümü İstenmesi, Takip Edilmesi ve Haritalandırılması

Yeraltı ve Yerüstü İşletmelere Teknik Nezaret Hizmetleri Verilmesi

İşletme Projesi ve Temdit Projesi Hazırlanması

İşletme Projesi Haritalarının Hazırlanması,

Ruhsatın Halihazır Haritasının Hazırlanması

Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması

Arama Ruhsatı Taleplerinde Ön İnceleme Raporu

Maden Arama Projelerinin Hazırlanması

Maden ve Mermer Ruhsatlarının Devir İşlemlerinin Yapılması

Hammadde Üretim İzin Belgesi ve Projesi Alınması

İşletme İzni Alınması

İhalelik Ruhsatların Takibi ve İhaleye Girilmesi

Sevk Fişi Talep Dosyasının Hazırlanması ve Sevk Fişinin Alınması,

29. Madde İçin İmalat Haritası, Faaliyet Bilgi Formu

Satış Bilgi Formu Hazırlanması

MİGEM'de Dosya İncelemeleri ve Dosya Takibi,

V.Grup Madenler İçin İşletme Sertifikası Alımı

Terk Raporu Hazırlanması ve Neticelendirilmesi

Madencilik

Temel Haritacılık İşlemleri

Sondaj Log Raporlarını Hazırlanması

Sondaj Litoloji Bilgilerine Göre Farklı Jeoistatistik Yöntemlerle Cevher Modellenmesi

Rezerv Kestirimi

Eğim ve Atım Miktarlarına Göre Fayların Modellenmesi

Cevher Bloklarına Göre Üretim Aşamalarının Planlanması

Açık Ocak Tasarımının Yapılması

Patlatma Tasarımlarında Planlama İle Patlatma Hesaplamalarının Yapılması

Patlatma Çevre Etki Değerlendirmesi Raporlarının Hazırlanması

Yeraltı Galeri Tasarımlarının Havalandırma Hesapları

Elektrik Planı, Su Atım Planı İle Entegre Yapılması

3 Boyutlu Yol Tasarlama ve Metriklerini Hesaplama

Hakediş Hesapları, Stok Kontrolü ve İlgili Maliyet Hesaplarının Yapılması

3 Boyutlu İmalat Haritaları

İmalat Hacim Raporları

Jeoloji

Maden Jeoloji Haritası Çizimleri

Ön Arama, Genel Arama ve Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

Arazide Detaylı Ölçüm Yapılması

Rezerv Kestirimi

Eğim ve Atım Miktarlarına Göre Fayların Modellenmesi

Çalışmalarımızdan Örnekler


İletişime Geçin


Neredeyiz


  • Suphan Yaşar
  • Kırım Cad. Yapı Sitesi A Blok No: 50/14 06510 Tel: 0312 222 05 21
  • Emek / ANKARA
  • +90312 222 05 21
  • suphanyasar@gmail.com
Haritayı Göster