01.

MÜŞAVİRLİK

Maden ruhsatlarının müracaatları ve ruhsat alınması ,bilgi dökümü istenmesi, takip edilmesi ve haritalandırılması, yeraltı ve yerüstü işletmelere teknik nezaret hizmetleri verilmesi

02.

MADENCİLİK

Temel haritacılık işlemleri, Sondaj log raporlarını hazırlanması, Sondaj litoloji bilgilerine göre farklı jeo-istatistik yöntemlerle cevher modellenmesi, Rezerv kestirimi, Eğim ve atım miktarlarına göre fayların modellenmesi, Cevher bloklarına göre üretim aşamalarının planlanması

03.

JEOLOJİ

Maden jeoloji haritası çizimleri, Ön arama genel arama ve detay arama faaliyet raporu hazırlanması, Arazide detaylı ölçüm yapılması, Rezerv kestirimi

04.

HARİTA

Harita çizimleri, Drone ile çizim, Alan hesaplama