Firmamız 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik belgesine sahiptir.Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlayıp sunmaya yetkilidir.

Müracat

Ruhsat Müracaatları, Ruhsatlarının Alımı, İşletme Ruhsat Alımları ve Devir İşlemi

Orman ve Çevre

Orman İzin İşlemleri, ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki İşlemler

İşletme Faaliyetleri

İşletme Faaliyet Raporları, İşletme Projeleri, İşletme İzinleri, İşletme Sertifikası

Haritalandırma

Jeolojik Harita Hazırlama ve Topografik Harita Hazırlanma, Ruhsat Alanı Sınır Belirleme

Madencilik Faaliyetleri

Maden ruhsatı nasıl alınır? Kimler maden ruhsatı alabilir? Müracat nasıl yapılır? Ne kadar teminat öderim? Mali yeterlilik nedir? Ruhsatımı nasıl uzatabilirim? Maden ruhsatı nasıl devredilir? Ruhsat grupları nelerdir? Ruhsat çeşitleri nelerdir?

Fizibilite ve Etüt Çalışmaları

Etüt Çalışmaları, Rezerv Hesapları, Üretim Yöntem Tespiti, Üretim Maliyet Hesaplamaları, Yatırım Projeleri Hazırlanması ve İşletme Proje Çalışmaları

Modelleme ve Haritalandırma

Maden Sahalarının Sınırlarının Belirlenmesi, İmalat Haritalarının Hazırlanması,   3 Boyutlu Modelleme, 3 Boyutlu Rezerv Hesabı, Topografik Harita Hazırlanması

01.
İşletme Ruhsat ve İzinleri

Arama Ruhsatları, İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi gerekli İşletme Ruhsatları, Madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli İşletme İzinleri

02.
Faaliyet Belgeleri

Sahalarda yürütülen arama faaliyetleri Arama Faaliyet Raporu, Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması için gerekli Maden Faaliyet Raporları

03.
Teknik Belgeler

Maden Kanunu’nda belirtilen, mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik etüt, harita, raporlar vb teknik belgeler

04.
Beyanlar

Yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı , mali durum, mücbir sebepler ve üretim sürecinde ve sonrasında gerekli tüm beyanname işlemleri

Teknolojik Gelişmeler ve Tecrübe

Teknolojinin ve madecilik sektörünün hızlı değişimine yabancı kalmıyoruz. 

Teknolojik gelişmeleri yakın takip ederek tüm yazılımlarımızı ve ekipmanlarımızı devamlı güncelliyoruz. Bu sayede iş verimliğimiz ve müşteri memnuniyetimiz devamlı en üst seviyede oluyor.

Gelin Birlikte Çalışalım

Müşteri ilişkilerinde gösterdiğimiz hassasiyet sayesinde müşterilerimiz başarılı iş çalışmalarımız da uzun soluklu oluyor. Bize ulaşın ve sizin için neler yapabileceğimizi konuşalım.